PHỤ GIA THỰC PHẨM

thông tin liên hệ
Bà Vũ Lan Anh
GĐ Kinh Doanh - 0982 715 715

phụ gia hải sản

VITAMIN
VITAMIN
SODIUM EYTHORBATE
SODIUM EYTHORBATE
CRYSTALLINE TREHALOSE DIHYDRATE
CRYSTALLINE TREHALOSE DIHYDRATE
DL - ALANINE
DL - ALANINE
STA - FRESH 9
STA - FRESH 9
MP - 2 MIX PHOSPHATE
MP - 2 MIX PHOSPHATE