PHỤ GIA THỰC PHẨM

thông tin liên hệ
Bà Vũ Lan Anh
GĐ Kinh Doanh - 0982 715 715

chất tạo ngọt

ACESULFAME K.
ACESULFAME K.
ASPARTAME REGULAR GRANULAR/POWDER FCCIV
ASPARTAME REGULAR GRANULAR/POWDER FCCIV
XYLITOL
XYLITOL
INOSITOL
INOSITOL
BỘT NGỌT (MSG)
BỘT NGỌT (MSG)
ASPARTAME
ASPARTAME
SUCRALOSE
SUCRALOSE