PHỤ GIA THỰC PHẨM

thông tin liên hệ
Bà Vũ Lan Anh
GĐ Kinh Doanh - 0982 715 715

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Hương Liệu Chế Biến Bánh Kẹo
Hương Liệu Chế Biến Bá...
INOSITOL
INOSITOL
BỘT NGỌT (MSG)
BỘT NGỌT (MSG)
SUCRALOSE
SUCRALOSE
Hương Liệu Sản Xuất Kem & Nước Giải Khát
Hương Liệu Sản Xuất Ke...
VITAMIN
VITAMIN
SODIUM EYTHORBATE
SODIUM EYTHORBATE
CRYSTALLINE TREHALOSE DIHYDRATE
CRYSTALLINE TREHALOSE DIHYDRATE
DL - ALANINE
DL - ALANINE
STA - FRESH 9
STA - FRESH 9
MP - 2 MIX PHOSPHATE
MP - 2 MIX PHOSPHATE
CARAGEENANE AQUAGEL
CARAGEENANE AQUAGEL
HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP 55%
HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP 55%
LIQUID-PARAFFIN
LIQUID-PARAFFIN
CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466
CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466
CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466
CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466

SẢN PHẨM MỚI

DEMINERALIZED WHEY PƠDER
DEMINERALIZED WHEY PƠDER
MCP - MONO CALCIUM PHOSPHATE
MCP - MONO CALCIUM PHOSPHATE
CMC - SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE
CMC - SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE
GUAR GUM - HIGUM HV 400F
GUAR GUM - HIGUM HV 400F